ZOOM med oss

ZOOM med oss

Vi står personligen till din tjänst

VARJE FREDAG FRÅN 10:00 - 10:30 VIA ZOOM. (från 11.07.22/XNUMX/XNUMX)
Detta ger oss möjlighet att svara på dina frågor personligen och att visa dig alla applikationsalternativ och enhetsinställningar live.

ATT DELTA ÄR MYCKET LÄTT!

Installera Zoom på din surfplatta, dator eller mobiltelefon. För att ladda ner - klicka här.

Klicka här på onsdag från 10:00.

Alternativt kan du gå med i mötet via Zoom med dessa data.

Mötes-ID: 91444444 Kod: 2Qzwhb Zoom gör att vi kan ge dig en ännu bättre service.

Vi är glada att se dig! Ditt RelaxoPet-team Om du behöver hjälp med att ställa in Zoom, klicka här.

 

MEDDELANDE FÖR DATASKYDD FÖR ONLINEMÖTEN, TELEFONFERENS OCH WEBINARIUM VIA "ZOOM" AV RelaxoPet GmbH

Vi vill informera dig nedan om behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av "Zoom" underrätta.

SYFTE MED BEHANDLING

Vi använder verktyget "Zoom" för att genomföra telefonkonferenser, onlinemöten, videokonferenser och/eller webbseminarier (hädanefter: "onlinemöten"). "Zoom" är en tjänst från Zoom Video Communications, Inc., som är baserat i USA.

ANSVARIG

ansvarig RelaxoPet GmbH ansvarar för databehandling som är direkt relaterad till genomförandet av "onlinemöten".

Tips: Om du ringer upp "Zoom"-webbplatsen är leverantören av "Zoom" ansvarig för databehandlingen. Att anropa webbplatsen är dock endast nödvändigt för att använda "Zoom" för att ladda ner programvaran för att använda "Zoom".

Du kan också använda "Zoom" om du anger respektive mötes-ID och vid behov annan åtkomstdata för mötet direkt i "Zoom"-appen.

Om du inte vill eller kan använda appen "Zoom" kan grundfunktionerna även användas via en webbläsarversion, som du även hittar på "Zoom"-webbplatsen.

VILKA DATA KOMMER ATT BEHANDLAS?

Vid användning av "Zoom" behandlas olika typer av data. Uppgifternas omfattning beror också på vilken information du lämnar innan eller när du deltar i ett "onlinemöte".

Följande personuppgifter är föremål för behandling:

Information om användaren: förnamn, efternamn, telefon (valfritt), e-postadress, lösenord (om "single sign-on" inte används), profilbild (valfritt),
avdelning (valfritt)

Mötesmetadata: ämne, beskrivning (valfritt), deltagarens IP-adresser, information om enhet/maskinvara.

För inspelningar (valfritt): MP4-fil med alla video-, ljud- och presentationsinspelningar, M4A-fil med alla ljudinspelningar, textfil för onlinemöteschatt.

När du ringer in via telefon: Information om inkommande och utgående telefonnummer, landsnamn, start- och sluttid. Vid behov kan ytterligare anslutningsdata som enhetens IP-adress sparas.

Text-, ljud- och videodata: Du kan ha möjlighet att använda chatt-, fråge- eller enkätfunktionerna i ett "onlinemöte". I detta avseende kommer texten du anger att bearbetas för att visa den i "onlinemötet" och vid behov logga den. För att möjliggöra visning av video och uppspelning av ljud, bearbetas data från mikrofonen på din slutenhet och från valfri videokamera på slutenheten i enlighet med detta under mötets varaktighet. Du kan stänga av eller stänga av kameran eller mikrofonen själv när som helst via "Zoom"-applikationerna.

För att delta i ett "onlinemöte" eller komma in i "mötesrummet" måste du åtminstone lämna uppgifter om ditt namn.

BEHANDLINGENS OMFATTNING

Vi använder "Zoom" för att genomföra "onlinemöten". Om vi ​​vill spela in "onlinemöten" kommer vi att informera dig transparent i förväg och - vid behov - be om ditt samtycke. Fakta om inspelningen visas också i "Zoom"-appen.

Om det behövs för att logga resultat från ett onlinemöte kommer vi att logga chattinnehållet. Detta kommer dock vanligtvis inte att vara fallet.

När det gäller webinarier kan vi även behandla frågor som ställs av webinariedeltagare i syfte att spela in och följa upp webbseminarier.

Om du är registrerad med "Zoom" som användare kan rapporter om "onlinemöten" (mötesmetadata, telefonuppringningsdata, frågor och svar i webbseminarier, enkätfunktion i webbseminarier) lagras på "Zoom" i upp till en månad.

Automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i artikel 22 GDPR används inte.

RÄTTSLIG GRUND FÖR DATABEHANDLING

I den mån personuppgifter behandlas av anställda vid Pacific Spirit UG (begränsat ansvar) & Co.KG, är Section 26 BDSG den rättsliga grunden för databehandling. Om det i samband med användningen av "Zoom" inte krävs personuppgifter för upprättande, genomförande eller upphörande av anställningsförhållandet, men ändå är en elementär del av användningen av "Zoom", artikel 6 (1) lit. f) GDPR tillämpar den rättsliga grunden för databehandling. I dessa fall är vårt intresse av ett effektivt genomförande av "onlinemöten".

I övrigt är den rättsliga grunden för databehandling vid genomförande av "onlinemöten" artikel 6 (1) (b) GDPR, i den mån mötena hålls inom ramen för avtalsförhållanden.

Om det inte finns något avtalsförhållande är den rättsliga grunden Artikel 6 Stycke 1 bokstav f) GDPR. Även här är vi intresserade av ett effektivt genomförande av "onlinemöten".

MOTTAGARE / UTSLÄPP AV DATA

Personuppgifter som behandlas i samband med deltagande i "onlinemöten" lämnas i allmänhet inte vidare till tredje part om de inte är avsedda att vidarebefordras. Observera att innehåll från såväl "onlinemöten" som från möten ansikte mot ansikte ofta används för att kommunicera information med kunder, intressenter eller tredje parter och är därför tänkt att föras vidare.

Övriga mottagare: Leverantören av "Zoom" erhåller med nödvändighet kunskap om ovanstående data, i den mån detta föreskrivs inom ramen för vårt orderhanteringsavtal med "Zoom".

DATABEHANDLING UTANFÖR EUROPEISKA UNO

"Zoom" är en tjänst som tillhandahålls av en leverantör baserad i USA. Behandling av personuppgifterna sker även i ett tredjeland. Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med leverantören av "Zoom", som uppfyller kraven i artikel 28 DSGVO.

Å ena sidan garanteras en lämplig nivå av dataskydd genom ingåendet av de så kallade EU-standardavtalsklausulerna.

DINA RÄTTIGHETER SOM ÄMNE

Du har rätt till information om de personuppgifter som rör dig. Du kan kontakta oss när som helst för information.

Vid en begäran om information som inte görs skriftligen ber vi om din förståelse för att vi kan kräva bevis från dig som styrker att du är den person du säger att du är.

Vidare har du rätt till rättelse eller radering eller till begränsning av behandlingen, i den mån du enligt lag har rätt till detta. Slutligen har du rätt att invända mot behandlingen inom ramen för lagkraven.

Rätt till dataportabilitet finns även inom ramen för dataskyddsbestämmelserna.

RADERING AV DATA

Vi raderar i allmänhet personuppgifter när det inte finns något behov av ytterligare lagring. Ett krav kan särskilt föreligga om uppgifterna fortfarande krävs för att kunna fullgöra avtalsenliga tjänster, för att kunna kontrollera och bevilja eller avvärja garanti och i förekommande fall garantianspråk. Vid lagstadgad lagringsskyldighet kan radering komma i fråga först efter det att respektive lagringsskyldighet har löpt ut.

RÄTT TILL EN REGLERINGSMYNDIGHET

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om behandling av personuppgifter av oss.

ÄNDRINGAR AV DETTA SEKRETESS MEDDELANDE

Vi reviderar denna dataskyddsinformation i händelse av ändringar i databehandlingen eller av andra skäl som gör detta nödvändigt. Du kan alltid hitta den aktuella versionen på denna webbplats.

Status: 20.06.2022