imprebelopp

Information enligt §5 TMG

RelaxoSystem GmbH
Stesse 11
59872 Meschede
Tyskland

info@relaxosystem.com

Tel.: + 49 2903 / 976 9573

Fax: + 49 2903 / 976 845

â € <

Juridisk information

Förvaltning: Frank Bendix

registrera inträde

Registrerad i handelsregistret

Registrera domstol: Arnsberg

Registreringsnummer: HRB B10919

Moms ID DE 296709620

WEEE-nr DE 80664985

Försäljningsskattidentifiering enligt §27a säljskattelagstiftning

Tekniska specifikationer

Tekniskt ansvarig: Frank Bendix

bildkällor

Bildrättigheter och bildkrediter

Haftungsausschluss
Informationen på denna webbplats har noggrant kontrollerats och uppdateras regelbundet. Men inget ansvar eller garanti kan ges att all information när som helst är fullständig, korrekt och aktuell. All information kan ändras, tas bort eller kompletteras utan föregående meddelande. Vi skiljer oss uttryckligen från innehållet och utseendet på alla externt refererade länkar. Dessa återspeglar inte författarens åsikt och är inte föremål för denna webbplats.

Upphovsrättsskydd
Layouten, designen och innehållet på RelaxoPet-webbplatsen skyddas av upphovsrätten. Reproduktionen eller användningen av webbplatsen eller delar av webbplatsen, särskilt texter, textdelar, bilder och grafik, kräver uttryckligt tillstånd från RelaxoPet GmbH.

Bildkrediter på webbplatsen

Bildkällorna är föremål för RelaxoPet och Fotolia.com eller deras fotografer och kan inte användas utan deras tillstånd och licensiering.

Detta gäller också för obehöriga dupliceringar av våra bildmaterial

upphovsrätt

Texter, bilder, grafik, video, ljud, animationer och annat innehåll skyddas av upphovsrättsskyddet för RelaxoPet ©.

Kopiering, bearbetning eller annan användning av sådan grafik, bilder och texter etc. i andra elektroniska eller tryckta publikationer eller på annat sätt är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från RelaxoPet ©.

termer

EU-tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress kan hittas ovan i webbplatsen.

I ett resolutionsbeslutsförfarande inför en konsument skiljedom.

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för det egna innehållet på dessa webbplatser enligt Sec. 7, paragraf 1 tyska telemedielagen (TMG). Men enligt Sec. 8 till 10 tyska telemedialagen (TMG), är tjänsteleverantörer inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information förblir oomtvistade. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kännedom om ett specifikt lagbrott. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om det.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa tredje parts webbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera detta innehåll. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte åläggas utan rimliga indikationer på att det har skett ett lagbrott. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kännedom om dem.

Copyright
Innehåll och samlingar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge som innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje parter på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några brott mot upphovsrättslagen, vänligen informera oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.