POLICY RELAXOPET

Ansvarig myndighet i enlighet med dataskyddslagarna, särskilt EU: s grundläggande databeskyddsbeskrivning (DSGVO), är:

RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede

Dina offrens rättigheter

Du kan alltid utöva följande rättigheter under vårdnadshavarens kontaktuppgifter:

  • Information om din lagrade data och deras behandling (Art 15 DSGVO),
  • Korrigering av felaktiga personuppgifter (Art 16 DSGVO),
  • Radering av din lagrade data (Art 17 DSGVO),
  • Begränsning av databehandling, om vi ännu inte har rätt att radera dina uppgifter på grund av lagliga skyldigheter (Art 18 DSGVO),
  • Invändning mot behandlingen av dina uppgifter med oss ​​(Art 21 DSGVO) och
  • Dataportabilitet, förutsatt att du har samtyckt till databehandling eller har ingått ett avtal med oss ​​(Art 20 DSGVO).

Om du har gett ditt samtycke kan du återkalla den när som helst med effekt för framtiden.

Du kan när som helst kontakta en tillsynsmyndighet med ett klagomål, till exempel: B. till den behöriga tillsynsmyndigheten i ditt hemlands federala stat eller till den myndighet som ansvarar för oss som ansvarig myndighet

En förteckning över tillsynsmyndigheter som inte är offentliga myndigheter finns på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cookies

Typ och syfte med bearbetning:

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som överförs från en webbplatsserver till din hårddisk. Detta ger oss automatiskt vissa uppgifter, till exempel IP-adress, webbläsare, operativsystem och din anslutning till Internet.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi underlätta navigering och möjliggöra en korrekt visning av våra webbplatser.

Under inga omständigheter ska de uppgifter som samlas in av oss vidarebefordras till tredje part eller en länk till personuppgifter upprättas utan ditt samtycke.

Naturligtvis kan du även se vår hemsida utan cookies. Internet webbläsare ställs in regelbundet för att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies genom inställningarna för din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att få reda på hur du ändrar dessa inställningar. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av cookies.

Lagringstid och använda cookies:

Om du tillåter oss att använda cookies via dina webbläsarinställningar eller samtycke, kan följande cookies användas på våra webbplatser:

Session cola under ansökan

I den mån dessa cookies kan (gäller) personuppgifter, informerar vi dig i följande avsnitt.

Du kan använda dina webbläsarinställningar för att ta bort enskilda cookies eller hela cookieportföljen. Dessutom kommer du att få information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller blockera deras lagring i förväg. Beroende på leverantören av din webbläsare hittar du nödvändig information under följande länkar:

Tillhandahållande av betalda tjänster

Typ och syfte med bearbetning:

För att tillhandahålla betalda tjänster begär vi ytterligare uppgifter, till exempel betalningsuppgifter, för att slutföra din beställning.

Rättslig grund:

Behandlingen av de data som krävs för att ingå kontraktet är baserat på artikel 6 punkt 1 lit. b DSGVO.

mottagare:

Mottagaren av data kan vara en processor.

Lagringstid:

Vi lagrar dessa data i våra system tills de lagliga lagringsperioderna har löpt ut. Dessa är i allmänhet 6 eller 10 år på grund av skäliga bokförings- och skattekrav.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Utan att tillhandahålla dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till våra erbjudna innehåll och tjänster.

Nyhetsbrev

Typ och syfte med bearbetning:

Dina uppgifter kommer endast att användas för att skicka det prenumererade nyhetsbrevet via e-post. Angivelsen av ditt namn sker, för att kunna adressera dig personligen i nyhetsbrevet och om det behövs för att identifiera, om du vill utnyttja dina rättigheter som en drabbad person.

För mottagandet av nyhetsbrevet är indikationen på din e-postadress tillräcklig. När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du tillhandahåller endast att användas för detta ändamål. Prenumeranter kan också anmälas via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (till exempel ändringar i nyhetsbrevet eller tekniska villkor).

För en effektiv registrering behöver vi en giltig e-postadress. För att verifiera att en ansökan faktiskt görs av ägaren av en e-postadress använder vi proceduren "Dubbel opt-in". För detta ändamål registrerar vi nyhetsbrevets order, leverans av ett bekräftelsemail och mottagandet av det begärda svaret. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Uppgifterna kommer endast att användas för nyhetsbrevet och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Rättslig grund:

På grundval av ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 para. 1 lit. DSGVO) skickar vi regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till din angivna e-postadress.

Samtycket till lagring av dina personuppgifter och deras användning för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst med verkan för framtiden. Varje nyhetsbrev har en länk till den. Dessutom kan du när som helst avregistrera dig från den här webbplatsen eller informera oss om din återkallelse via det kontaktalternativ som anges i slutet av detta sekretessmeddelande.

mottagare:

Mottagaren av data kan vara en processor.

Lagringstid:

Uppgifterna behandlas i detta sammanhang endast så länge som motsvarande samtycke föreligger. Därefter kommer de att raderas.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, uteslutande på grundval av ditt samtycke. Tyvärr kan vi inte skicka vårt nyhetsbrev utan vårt samtycke.

kontakt

Typ och syfte med bearbetning:

De uppgifter du anger kommer att lagras för individuell kommunikation med dig. Detta kräver specifikation av en giltig e-postadress och ditt namn. Detta tjänar för tilldelning av begäran och efterföljande svar på samma. Specifikationen av ytterligare data är valfri.

Rättslig grund:

Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret baseras på ett berättigat intresse (Art 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Genom att tillhandahålla kontaktformuläret vill vi göra det enkelt för dig att kontakta oss. Din information kommer att lagras i syfte att behandla begäran och eventuella uppföljningsfrågor.

Om du kontaktar oss för att begära en offert, bearbetning av data in i kontakt för genomförandet av pre-avtal åtgärder (punkt. Art 6 1 bokstaven B DSGVO).

mottagare:

Mottagaren av data kan vara en processor.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas senast 6 månader efter behandlingen av begäran.

Om det finns ett avtalsförhållande är vi föremål för de lagstadgade retentionperioderna enligt HGB och raderar dina uppgifter efter dessa tidsfrister.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan emellertid bara behandla din förfrågan om du ger oss ditt namn, din e-postadress och anledningen till begäran.

Användning av Google Analytics

Typ och syfte med bearbetning:

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (i det följande: "Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbplatser kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Syftet med databehandling är utvärdering av användningen av webbplatsen och sammanställning av rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Baserat på användningen av webbplatsen och Internet kommer andra relaterade tjänster att tillhandahållas.

Rättslig grund:

Bearbetningen av data baseras på användarens samtycke (Art. 6 para 1 lit. a DSGVO).

mottagare:

Mottagaren av data är Google som processor. För detta har vi med Google slutfört motsvarande orderbehandlingsavtal.

Lagringstid:

Raderingen av data sker så snart de inte längre är nödvändiga för våra inspelningsändamål.

Transfererings Tredje:

Google behandlar din data i USA och har skickat in till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, Vi har också standardskyddsklausuler med Google för användningen av Google Analytics.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, uteslutande på grundval av ditt samtycke. Om du inte hindrar åtkomst kan det leda till funktionsrestriktioner på webbplatsen.

Återkallande av samtycke:

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera: Browser Lägg till på för att inaktivera Google Analytics.

Dessutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra att Google Analytics spårar på våra sidor genom att: klicka på den här länken, En opt-out-cookie installeras på din enhet. Detta förhindrar insamling av Google Analytics för denna webbplats och för den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien fortfarande är installerad i din webbläsare.

profilering:

Med hjälp av spårningsverktyget Google Analytics kan beteendet hos besökarna på webbplatsen utvärderas och intressen analyseras. För detta skapar vi en pseudonym användarprofil.

Använda Script-bibliotek (Google Webfonts)

Typ och syfte med bearbetning:

För att korrigera och grafiskt tilltalande visa vårt innehåll över varje webbläsare vi använder på denna webbplats "Google Web Fonts" Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hädanefter "Google") för att visa teckensnitt.

Sekretesspolicy för bibliotekets operatör Google finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google Webfonts och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

mottagare:

Samtalet med skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek utlöser automatiskt en anslutning till bibliotekets operatör. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål - att operatören i det här fallet samlar in Google.

Lagringstid:

Vi samlar inte in personlig information genom att inkludera Google Webfonts.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Transfererings Tredje:

Google behandlar din data i USA och har skickat in till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken lagstadgat eller kontraktligt nödvändigt. Men utan korrekt representation av innehållet i standardfonter kan det inte göras möjligt.

Återkallande av samtycke:

För presentation av innehållet används programmeringsspråket JavaScript regelbundet. Du kan därför motsätta sig databehandling genom att inaktivera JavaScript-exekveringen i din webbläsare eller installera en JavaScript Blocker-inkorporering. Observera att detta kan leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

Använda Google Maps

Typ och syfte med bearbetning:

På den här webbplatsen använder vi erbjudandet av Google Maps. Google Maps drivs av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan "Google"). Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen, så att du enkelt kan använda kartfunktionen.

För mer information om Googles databehandling kan du Googles sekretessmeddelande ta bort. Där kan du också ändra dina personliga integritetsinställningar i privatlivet.

Detaljerade anvisningar om hur du hanterar dina egna data relaterade till Google-produkter Du kan hitta här.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av Google Maps och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (Art 6 para. 1 lit. a DSGVO).

mottagare:

Genom att besöka webbplatsen mottar Google information som du har åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats. Detta görs oavsett om Google ger ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto.

Om du inte vill bli tilldelad till Google i din profil måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt till invändning mot bildandet av dessa användarprofiler, och du måste följa detta med Google.

Lagringstid:

Vi samlar inte in personlig information genom att inkludera Google Maps.

Transfererings Tredje:

Google behandlar din data i USA och har skickat in till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Återkallande av samtycke:

Om du inte vill att Google ska samla, bearbeta eller använda information om dig via vår webbplats, kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I det här fallet kan du inte eller endast delvis använda vår hemsida.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, uteslutande på grundval av ditt samtycke. Om du inte hindrar åtkomst kan det leda till funktionsrestriktioner på webbplatsen.

Inbäddade YouTube-videor

Typ och syfte med bearbetning:

På några av våra webbplatser lägger vi in ​​YouTube-videofilmer. De respektive plugin-programmen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan "YouTube"). När du besöker en sida med YouTube-plugin-modulen kommer den att anslutas till YouTubes servrar. Den berättar för YouTube vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube personligen associera ditt surfande beteende med dig. Detta kan förhindras genom att logga ut från ditt YouTube-konto i förväg.

Om en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarbeteende.

För mer information om syftet och omfattningen av din datainsamling och behandling via YouTube, läs leverantörens sekretesspolicy, där du också hittar mer information om dina rättigheter och hur du kan skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy). Google behandlar dina data i USA och har skickat in till EU-USA: s Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för integrationen av YouTube och tillhörande dataöverföring till Google är ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

mottagare:

YouTube-anropet utlöser automatiskt en anslutning till Google.

Varaktighet för lagring och återkallande av samtycke:

Alla som har inaktiverat lagring av cookies för Google Ad-programmet behöver inte förvänta sig sådana cookies när de tittar på YouTube-videoklipp. YouTube lagrar dock också icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagringen av cookies i webbläsaren.

Ytterligare information om dataskydd vid "YouTube" finns i leverantörens integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Transfererings Tredje:

Google behandlar din data i USA och har skickat in till EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Behov som krävs eller krävs:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, uteslutande på grundval av ditt samtycke. Om du inte hindrar åtkomst kan det leda till funktionsrestriktioner på webbplatsen.

Sociala Plugins

Typ och syfte med bearbetning:

Våra webbplatser använder sociala plugins av de leverantörer som anges nedan. Pluggarna kan erkännas av att de är märkta med lämplig logotyp.

Dessa plugin-moduler kan användas för att skicka information, som kan innehålla personlig information, till tjänsteleverantören och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar den omedvetna och oönskade samlingen och överföringen av data till tjänsteleverantören genom en 2-klicklösning. För att aktivera ett önskat socialt plugin måste det först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast genom denna aktivering av plugin är detekteringen av information och dess överföring till tjänsteleverantören utlöst. Vi samlar inte in personligt identifierbar information med hjälp av sociala plugins eller deras användning.

Vi har ingen kontroll över vilka data ett aktiverat plugin samlar och hur det används av leverantören. För närvarande måste det antas att en direkt anslutning till leverantörens tjänster kommer att utökas och åtminstone kommer IP-adressen och enhetsrelaterad information att samlas in och användas. Det är också möjligt att tjänsteleverantörerna försöker spara cookies på den dator som används. Vänligen se respektive tjänsteleverantörs sekretesspolicy för att se vilka specifika uppgifter som samlas här och hur det används. Obs! Om du är inloggad på Facebook samtidigt kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat de sociala medierna i följande företag på vår hemsida:

Facebook (www.facebook.com)

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi state-of-the-art krypteringstekniker (till exempel SSL) över HTTPS.

Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy för alltid att uppfylla de senaste lagkraven eller för att genomföra ändringar i vår integritetspolicy, till exempel införandet av nya tjänster. Ditt nya besök kommer att bli föremål för den nya integritetspolicyen.

Frågor till dataskyddsansvarig

Om du har några frågor om integritet, kontakta oss eller kontakta person som ansvarar för integritet i vår organisation:

RelaxoPet GmbH Stesse 11 59872 Meschede

Sekretesspolicyen har varit med Generator för dataskyddsdeklaration skapad av activeMind AG (version 2018-06-22).