Batteri-förfogande

Vi påpekar att du enligt den tyska batterilagen är skyldig att returnera defekta batterier. Dessa får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. Du kan kassera batterierna efter användning genom handeln eller de speciellt utformade insamlingspunkterna eller dessa kostnadsfritt till

â € <

RelaxoPet GmbH

kassering av batterier
Stesse 11
59872 Meschede

återvända.

Observera att försändelsen är tillräckligt frankerad.

Anmärkning om bortskaffande av elektriska apparater

Elektriska och elektroniska produkter får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. De måste lämnas in på kommunernas lokala insamlings- och samlingspunkter.

â € <

Anmärkning till förpackningsförordningen

Naturligtvis följer vi förpliktelserna i förpackningsförordningen och har beställt ett ansvarigt avyttringsföretag för detta ändamål.

När det gäller den första fylld av oss med varor och levereras till privatpersoner konsumentförpackningar, vårt företag har åtagit sig att säkerställa att våra juridiska skyldigheter enligt § 6 Emballage retursystemet rikstäckande mark Bell AG, Mainz

 

Ytterligare information finns på Landbell AGs hemsida