Välj sida

förhållanden

Villkor med kundinformation
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Tillämpningsområde
slutsats
tillbakadragande
Priser och betalningsvillkor
Leverans- och leveransvillkor
Äganderätts
Mängelhaftung (Gewährleistung)
Einlösung von Aktionsgutscheinen
Gällande lag
jurisdiktion
Code of Conduct
Alternativ tvistlösning

1) Omfattning
1.1 Dessa villkor och villkor (nedan kallade "Terms") för RelaxoPet GmbH (nedan kallad säljaren) gäller för alla kontrakt som avser konsument eller entreprenörs leverans av varor (nedan kallad "kund") med säljaren avseende säljaren Online-butiken presenterar visade varor. Härav motsägs upptagandet av egna villkor för kunden, om inte annat överenskommits.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken är kommersiell eller deras oberoende yrkesverksamhet kan tillskrivas. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som verkar vid verkställandet av en juridisk transaktion i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Slutsats
2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljaren, men tjänar till att göra ett bindande erbjudande av kunden.

2.2 Kunden kan lämna in erbjudandet via online-orderformuläret integrerat i säljarens webbutik. I detta fall kunden, efter att ha placerat de utvalda varorna i den virtuella kundvagnen och gå igenom den elektroniska beställningsprocessen genom att klicka på beställningsprocessen ingå ett juridiskt bindande avtal erbjudande när det gäller korgen av varor från. Vidare kan kunden också lämna in erbjudandet per telefon, fax, e-post, post eller via kontaktformulär till säljaren.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att sända kunden en skriftlig bekräftelse på beställning eller en orderbekräftelse skriftligen (fax eller e-post), och omfattningen av orderbekräftelsen till kunden är relevant, eller
genom att förse kunden med de beställda varorna, där graden av tillgång av varor till kund är relevant, eller
genom efter leverans av sin beställning, instruerar han kunden att betala.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag i dem Zeitpunkt zustande, i dem eine der vorgenannten Alternativ zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher deuf Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht en, så giltig dör som Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr a seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Om du väljer betalningsmetod "PayPal Express" betalningshantering via betaltjänsten PayPal sker (Europe) S.à rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan "PayPal"), om inte annat följer av PayPals användaravtal, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto , tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer under online beställningsprocessen "PayPal Express" som betalningsmetod, lämnade han genom att klicka på knapparna samtidigt beställningsprocessen final och en betalningsorder på PayPal. I det här fallet, erkänner säljaren härmed godkännande av kunderbjudandet i tiden där kunden utlöser genom att klicka på knapparna beställningsprocessen ingå betalningsprocessen.

2.5 Om du väljer betalningsmetod "Amazon Payments", betalningshantering via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europa SCA, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hädanefter "Amazon"), med förbehåll för tillämpningen av Amazon Payments Europe användaravtal, finns på https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer under online beställningsprocessen "Amazon Payments" som betalningsmetod, lämnade han genom att klicka på knapparna samtidigt beställningsprocessen final och en betalningsorder på Amazon. I det här fallet, erkänner säljaren härmed godkännande av kunderbjudandet i tiden där kunden utlöser genom att klicka på knapparna beställningsprocessen ingå betalningsprocessen.

I 2.6 lämna in en offert på online beställningsformuläret från säljaren av kontraktet kommer att arkiveras av säljaren och kunden efter att ha skickat sin beställning, tillsammans med dessa villkor skriftligen (t.ex.. När e-post, fax eller brev) skickas. Dessutom är fördragstexten på säljarens hemsida arkiverad och kan nås kostnadsfritt från kunden om lösenordsskyddade kundkonto, ange inloggningsinformationen, om inte kunden har skapat ett konto i online-butiken för säljaren innan du skickar sin beställning.

2.7 Innan beställningen läggs på säljarens online orderformulär kan kunden identifiera eventuella typfel genom noggrann läsning av informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre erkännande av inmatningsfel kan därigenom vara förstoringsfunktionen hos webbläsaren, med vilken visningen på skärmen förstoras. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sin ingång via de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Endast det tyska språket är tillgängligt för ingående av kontraktet.

2.9 Orderbehandlingen och kontakten sker vanligen via e-post och automatiserad orderbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som han angett för att behandla ordern är korrekt, så att e-postmeddelanden som sänds av säljaren kan erhållas vid denna adress. Speciellt när kunden använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som beställts med orderbehandlingen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse
3.1-konsumenter har i princip rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om återkallingsrätten beror på säljarens avbeställningsregler.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inte säljarens produktbeskrivning anger något annat är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Vid behov specificeras ytterligare leverans- och fraktkostnader separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik.

4.3 Om förskottsbetalning överenskommits med banköverföring, betalas betalningen omedelbart efter kontraktets slut, såvida inte parterna har kommit överens om senare betalningsdatum.

4.4 Vid betalning med ett erbjudande PayPal betalningshantering betalningar via betaltjänsten PayPal sker (Europe) S.à rl & Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan "PayPal"), om inte annat följer av PayPals användaravtal, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto , tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Om du väljer betalningsmetoden "PayPal-faktura", skickar säljaren sitt betalningsanspråk till PayPal. Innan du accepterar säljarens uppdrag, gör PayPal en kreditkontroll med hjälp av den inlämnade kundinformationen. Säljaren förbehåller sig rätten att neka kunden betalningsmetoden "PayPal Rechnung" vid ett negativt undersökningsresultat. Om betalningsmetoden "PayPal-konto" godkänd av PayPal, måste kunden betala fakturan inom 30 dagar från mottagandet av varor till PayPal, förutsatt att ingen annan betalning som han fått av PayPal. I det här fallet kan han bara betala till PayPal med skuldavladdningseffekt. Säljaren är dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, även vid tilldelning av fordringar. Till exempel till varorna, leveranstiden, frakt, retur, klagomål, återkallande uttalanden och leveranser eller krediter. De allmänna villkoren gäller för användning av faktura köp av PayPal, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) fraktvillkor
5.1 Leverans av varor sker via post till leveransadressen angiven av kunden, om inte annat avtalats. Vid hanteringen av transaktionen är leveransadressen som anges i orderbehandlingen av säljaren avgörande.

5.2 För varor som levereras med spedition, leverans "fri curb", det vill säga upp till närmaste leveransadress offentliga fastighetsnära, om inte annat anges i leveransinformation i online-butiken för säljaren och om inget annat avtalats.

5.3 Sänder transportföretaget de varor som skickas tillbaka till säljaren, eftersom det inte gick att leverera till kunden, bär kunden kostnader för misslyckad frakt. Detta gäller inte om kunden inte utgör ett tillstånd som har lett till att det är omöjligt för leverans eller om han tillfälligt förhindrad från att acceptera den tjänst som erbjuds, om inte säljaren meddelade sin prestation rimlig tid i förväg hade. Dessutom gäller det inte för sändningskostnaden om kunden utnyttjar sin ångerrätt effektivt. För returkostnaderna gäller vid effektiv utnyttjande av kundens tillbakadragande av den bestämmelse som gjorts i säljarens avbokningsregler.

5.4 Vid uppköp av varan informerar säljaren kunden via e-post om att de varor som beställts av honom är redo för hämtning. Vid mottagandet av detta e-mail kan kunden hämta varorna efter samråd med säljaren på säljarens hemvist. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

6) retention av titel
Om säljaren i förväg, förbehåller han titeln till de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen betalas.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Om det inköpta varan är defekt ska bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för brister tillämpas.

7.2 Trots detta är begränsningsperioden för fordringar på brister i begagnade varor ett år från leverans av varorna till kunden. Förkortningen av preskriptionstiden till ett år gäller emellertid inte

för saker som har använts för en struktur enligt deras vanliga användning och har orsakat sin defekt,
för skadestånd och ersättningskrav hos kunden
i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt defekten.
7.3 Kunden uppmanas att klaga till leverantören av levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om det. Om kunden inte följer detta påverkar inte hans lagstadgade eller avtalsmässiga påståenden om fel.

8) Enlösung von Aktionsgutscheinen
8.1 kuponger som utfärdas av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighet gratis och kan köpas av kunden kan inte köpas (den "PR certifikat") kan endast i online-butiken för säljaren och lösas i den angivna perioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjkupongen, förutsatt att en motsvarande begränsning härrör från innehållet i kampanjkupongen.

8.3-kampanjkuponger kan bara lösas in innan du slutför orderprocessen. Senare utjämning är inte möjlig.

8.4 Endast en åtgärdskupong kan lösas in per order.

8.5 Värdet på varorna måste vara minst lika med summan av kampanjkupongen. Eventuellt återstående belopp återbetalas inte av säljaren.

8.6 Om värdet på aktiekupongen är otillräckligt för att täcka beställningen kan en av de återstående betalningsmetoder som säljs av säljaren väljas för att avgöra skillnaden.

8.7 Saldot på en aktiekupong betalas varken kontant eller ränta.

8.8 Handlingskupongen återbetalas inte om kunden returnerar varan helt eller delvis betalas med handlingsbeviset som en del av hans lagstadgade ångerrätt.

8.9 Åtgärdskupongen är överförbar. Säljaren kan göra en befriande effekt för respektive ägare som löser in handlingskupongen i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grov oaktsamhet om obehörighet, oförmåga att fungera eller bristande representation av respektive ägare.

9) Gällande lag
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt der Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern giltig diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staats, i dem der Verbraucher seinen gewöhichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

10) Jurisdiktion
Om kunden agerar som en handelsman, en offentlig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska den exklusiva behörighetsorten för alla tvister som härrör från detta avtal vara säljarens affärsställe. Om kunden är belägen utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens affärsort exklusiva behörighetsområde för alla tvister som härrör från detta kontrakt, om kontraktet eller påståenden från kontraktet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock rätt att ringa domstolen på kundens affärsställe.

11) uppförandekod
Säljaren har underställt villkoren för deltagande i e-handelsinitiativet "Fairness in Commerce", som kan ses på Internet på http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
Säljaren har lämnat in till policyerna för Google kundrecensioner, som finns tillgängliga på Internet på https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Alternativ tvistlösning
12.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Platform ska fungera som Anlaufstelle zur außergerichtlichen Begestung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, en denen En Verbraucher beteiliger ist.

12.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljenämnd.
[Gzd_complaints]

Vår webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. För mer information om cookies och deras alternativ för motsägelse, se vår sekretesspolicy För mer information

Vi använder cookies för att personifiera innehåll och annonser, tillhandahålla sociala medier och analysera trafik till vår webbplats. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonsörer och analytikapartners. Våra Affiliates kan sammanställa denna information med annan information som du har lämnat till dem eller som du har samlat in som en del av din användning av Tjänsterna. Du godkänner våra cookies om du fortsätter att använda vår hemsida.

Stänga